GÜMRÜK MEVZUATI

Gümrük Tarife Cetveli

2000 yılından itibaren günümüze kadar yayımlanmış olan Gümrük Tarife Cetveli - İzahnamesi yazıları. ...

Gümrük Yönetmeliği

Resmî Gazete 7 Ekim 2009 ÇARŞAMBA Sayı : 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ  ...

Gümrük Yönetmeliği (Mülga)

Eski Gümrük Yönetmeliği (mülga) tüm maddelerini içerir. Önemli Açıklama : Bu Yönetmelik bazı değişikliklerle birlikte 5 Şubat 2000 tarihinden 5911 sayılı Gümrük Kanunu'ndaki yapılan değişiklikle birlikte değişkliğin yürürlüğe girdiği 7/10 2009 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır. ...

Gümrük Genelgeleri

2000 yılından günümüze kadar yayımlanmış olan Gümrük Genelgelerini içermektedir. ...

Sitemap