Genel

İthalat Tebliğleri 2016 2016 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğler 2016 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2016 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğler 2016 İthalatta Gözetim Uygulamalarına İlişkin Tebliğler 2016 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (2016/9645)...

Karar Sayısı : 2016/9611 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 12/12/2016 tarihli ve 132757 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/...

Sitemap